PASTRIES

TONGUE PASTRY

ypsos46mm mikos140mm syskevasia-temaxia100

PASTRY CONE

mikos150mm diametros60mm syskevasia-temaxia80

MINI PASTRY CONE

mikos70mm diametros35mm syskevasia-temaxia400

MILLE FEUILLE

ypsos120mm mikos80mm syskevasia-temaxia100

MINI MILLE FEUILLE

ypsos45mm mikos60mm syskevasia-temaxia400

MILLE FEUILLE STICK

ypsos43cm mikos8,5cm syskevasia-temaxia50

SAVARIN

ypsos60mm diametros90mm syskevasia-temaxia150

MINI SAVARIN

ypsos35mm diametros50mm syskevasia-temaxia300

MINI CHOUX PASTRY

syskevasia-temaxia500

MEDIUM VOL-AU-VENT

ypsos2-3cm diametros6cm syskevasia-temaxia230

MINI VOL-AU-VENT

ypsos2-3cm diametros4cm syskevasia-temaxia200

FILO PASTRY TRIANGLE

ypsos150mm mikos100mm diametros70mm syskevasia-temaxia40

MINI FILO PASTRY TRIANGLE

ypsos100mm mikos70mm diametros50mm syskevasia-temaxia75